ОШ ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫ

Ош шаарындагы 31 жалпы билим берүүчү мектептердин жер аянттары кимдерге, качан, эмнеге берилгендиги боюнча маалымат

1. № 4 С.М. Киров атындагы орто мектеби.

1. № 4 С.М. Киров атындагы мектебинин түндүк-чыгыш тарабында Ленин көчөсүндөгү № 313 дарегинде жайгашкан 2-кабаттуу 8-батирлүү турак үйүнүн айланасындагы тиешелүү жер тилкелеринин чек араларын аныктоо жана тариздөө (ПЗУ) үчүн;

 • Арызы № Кол-1014/01-5 28.05.2004-ж.;
 • Жашоочулардын жыйынынын 19.06.2004-ж., протоколу;
 • Ош шаарынын мэриясынын 2005-жылдын 18-апрелинде № 521 сандуу токтому (Ошо убактагы мэр М. Бакиров);
 • 2005-жылдын 20-апрелинде № 14/05 сандуу долбоору (проект ПЗУ);

2. № 4 С.М. Киров атындагы мектебинин түндүк тарабында В. Ленин көчөсүндөгү № 313 дарегинде жайгашкан 2-кабаттуу 8-батирлүү турак үйүнүн тиешелүү жер тилкесинин аймагында (ПЗУ) жайгашкан 2-кабаттуу кеңсенин (офис) архитектуралык иш кагаздары, ээси Рустам Ахматахунов;

 – Арыз № А-29 25.01.2007-ж.;

 – Жашоочулардын 11.02.2007-ж., жыйындын протоколу;

 – Архитектура жана шаар куруу кеңешинин (градосовет) 22.02.2007-ж., №3 протоколу;

 – Ош шаарынын мэриясынын 2007-жылдын 27-мартындагы № 464 сандуу токтому (Ошо убактагы мэр Ж. Исаков);

 – Ленин көчөсүндөгү №313 дарегинде жайгашкан 2-кабаттуу 8-батирлүү турак үйүнүн жер тилкесине болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актысы сериясы №0047378;

      – Архитектура башкармалыгы тарабынан 2007-жылдын 16- апрелинде № 18/07 сандуу архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПТ) даярдалган.

3. № 4 С.М. Киров атындагы мектептин түндүк тарабында Ленин көчөсүндөгү №313 дарегинде жайгашкан 2-кабаттуу 8-батирлүү турак үйүнүн тиешелүү жер тилкесинин аймагында (ПЗУ) жайгашкан 1-кабаттуу имараттын архитектуралык иш кагаздары, ээси Сырга Исмаилова;

  – Арызы № И – 883/7     19.03.2019-ж.,;

       – Ленин көчөсүндөгү № 313 дарегинде жайгашкан көп батирлүү турак үйүнүн жашоочуларынын макулдугу;

– № 4 С.М. Киров мектептин директору Г. Туташеванын курулушка каршы эместиги тууралуу макулдугу;

     – Ленин көчөсүндөгү №313 дарегинде жайгашкан 2-кабаттуу 8-батирлүү турак үйүнүн жер тилкесине болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актысы сериясы № 0047378;

– Архитектура башкармалыгы тарабынан 2019-жылдын 24- июнундагы №04-197/19 сандуу корутундусу С. Исмаиловага даярдалып берилген;

4. № 4 С.М. Киров атындагы мектептин түндүк-чыгыш тарабындагы 2- кабаттуу кеңсенин архитектуралык иш кагаздары, ээси Мидин Отомбаев;

– Арызы № О-387/01-5 14.02.2002ж.;

      – Аукцион лот № 1 18.01.2002ж.,;

      – Ленин көчөсүндөгү № 313 дарегинде жайгашкан көп батирлүү турак үйүнүн жашоочуларынын макулдугу;

      – Ош шаарынын 2002-жылдын 20-апрелиндеги №426 сандуу токтому (Ошол убактагы мэр Ж. Сатыбалдиев);

      – Архитектура башкармалыгы тарабынан кеңсенин курулушун долбоорлоо үчүн 2002-жылы № 45/02 сандуу архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПТ) даярдалган;

5.  № 4 С.М. Киров атындагы мектептин түндүк-батыш тарабындагы имараттардын (гүл саткан жайлар) архитектуралык иш кагаздары, ошол кездеги ээси Юсупова Сайракан Ажибековна;

– Арыз кир. № Ю – 994/01-5      28.04.2000ж.,     № Ю – 1477/01-5     14.06.2000ж.;

– Ош шаардык мамлекеттик администарциясынын 2000-жылдын 7-августундагы № 698 сандуу токтому (Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын башчысы Ж. Шарипов);

– Ош шаардык мамлекеттик администарциясынын 2000-жылдын 28-сентябрындагы № 937 сандуу токтому (Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын башчысы Ж. Шарипов);

– Архитектура башкармалыгы тарабынан соода комплексин кампасы менен долбоорлоо үчүн 2000-жылдын 17-августунда №151/2000 сандуу архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПТ) даярдалган;

6. № 4 С.М. Киров атындагы мектептин түндүк-батыш тарабындагы 3-кабаттуу имараттын архитектуралык иш кагаздары, ээси Салия Ташмурзаева;

      – Арыз № 296/ЕО 18.05.2020-ж.;

      – Жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө сериясы Ч № 153302 Мамлекеттик актысы;

      – «Адис Алай» ЖЧКсы тарабынан иштелип чыккан эскиздик долбоор; (лицензия КРО-1-2 № 04892 от 11.03.2013)

     – 2018-жылдын 4-октябрындагы Архитектуралык шаар куруу кеңешинин №4 протоколунан көчүрмөсү;

     – Мамлекеттик шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институту тарабынан даярдалган № 216-01/2018 шифрлүү шаар куруу корутундусу;

– КРнын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун 2018-жылдын 11-сентябрындагы отчету;

– Ош шаардык кеңешинин 2019-жылдын 14-майындагы Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүнүн № 256 дарегиндеги шаар куруу түйүнү жөнүндөгү № 182 сандуу токтому;

     – Ош шаарынын мэриясынын 2019-жылдын 26-июлундагы № 227 сандуу токтому;

     – Архитектура башкармалыгы тарабынан жеке менчик жер тилкесиндеги имараттарды бузуу менен ордуна 3 (үч) кабаттуу дүкөндүн кеңсесин мансарды менен долбоорлоо үчүн 2020-жылдын 29-майында № 29/20-А сандуу архитектуралык-пландоо шарттары (АПШ) даярдалган;

   – Архитектура башкармалыгы менен макулдашылган «Адис алай» ЖЧКу тарабынан даярдалган №14/20-1 шифрлүү жумушчу долбоору.

2. № 10 В.И. Ленин атындагы орто мектеби.

№ 10 В.И. Ленин атындагы орто мектебинин түндүк-чыгыш тарабында жайгашкан курулуштар боюнча Архитектура башкармалыгынын архивдик реестринде архитектуралык иш кагаздары катталган эмес.

Мектептин В.Ленин көчөсү тарабында жайгашкан мечит мектептин аймагына кирип кеткен (болжол 2.7 м.*30 м+магазин.). Мечиттин иш кагаздары жок. Мектептин аймагындагы дүкөн Мамлекеттик мүлк фонду тарабынан сатылган. 1972-жылдагы жер планында мектептин чек арасы түз кеткен, көрсөтүлгөн жер тилке мектептин аймагы болуп көрсөтүлгөн.

3. № 15 М. Курбанов атындагы орто мектеби.

№ 15 М. Курбанов атындагы орто мектебинин түштүк-чыгыш тарабындагы мечит боюнча Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык маалымат:

 • 2003-жылдын 4-сентябрындагы комиссиянын жер тилкесин

тактоо актысы;

 • 2003-жылдын 30-октябрындагы № 14 сандуу Архитектуралык

шаар куруу кеңешинин протоколу;

 • 2004-жылдын 23-январындагы № 63 сандуу Ош шаарынын

мэриясынын намазкананы долбоорлоо жана курууга уруксат берүү боюнча токтому;

 • №15 М. Курбанов (ошол убакта Тельман мектеби) мектебинин

директору тарабынан Ош шаарынын башкы архитекторуна берген макулдук каты;

 • 2004-жылдын 1-февралындагы № 265/03 сандуу намазкананы

долбоорлоо үчүн берилген  архитектуралык пландоо тапшырмасы;

 • 2006-жылдын 2-ноябрындагы № 132/06 сандуу курулушка уруксат

берүү боюнча баракчасы;

 • Архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалган шифр №

42/2003 сандуу башкы архитектор тарабынан макулдашылган жумушчу долбоору;

 • Курулушу бүткөн имаратты эксплуатацияга кабыл алуу актысын

бекитүү боюнча, Ош шаарынын мэриясынын 2007-жылдын 1-февралындагы   № 156 сандуу токтому;

 • 2007-жылдын  23-мартындагы идент.  код       5-11-06-0147-0043

сандуу техникалык паспорту.

15 М. Курбанов атындагы орто мектебинин түштүк тарабындагы жеке менчик турак үйлөр боюнча Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык маалымат:

1. Ленин кеч. № 625 – 4/5 үйдүн ээси Мурабидова Мавлюда Шакиржановна

 • Ош шаардык соттун чечими ГД-2476-06-12 02.08.2012ж.,;
 • Мамлекеттик акт сериясы Ч № 414049   10.10.2012-ж. (Жер

тилкенин аянты – 203,0 ч.м. иден.код: 5-11-06-0147-0077);

 • Архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалган АТЗ № 144/16 сандуу турак үйдү долбоорлоо 08.04.2016-ж.
 • Архитектура башкармалыгынын архивдик базасында маалымат жок Ленин көч. № 625-7/8 : Мамиржанова Насибахан Манабжановна, Мамиржанов Илхом Махаматжанович, Мамиржанов Иноятилло  Махаматжанович, Мамиржанов Махамат (үйдүн ээлеринен алынган иш кагаздарга ылайык маалымат);
 • Мам администрациянын токтому № 469 сандуу 07.07.1998-ж.,
 • №612 20.08.1998-ж., белекке берүү келишими №2020/10530

20.02.2020-ж., сатып алуу келишими 09.02.2021-ж.

 • Мамлекеттик акт сериясы Ч № 947528           17.03.2021-ж. (Жер

тилкенин аянты – 411,0 ч.м. иден.код: 5-11-06-0147-0083);

 • Архитектура башкармалыгынын архивдик базасында катталган эмес. Маалымат жок.
 • Ленин көч.№ 625-9/10 : үйдүн ээси Тажибаев Алим Махмудович

(жер тилкесинин ээсинен алынган иш кагаздарга ылайык)

 • Ош шаарынын мэриясынын токтому № 722 09.07.2004-ж.,
 • Жеке менчикке өткөрүү боюнча келишими № 132  06.09.1995-ж.
 • Мамлекеттик акт сериясы Ч № 931745           15.07.2020-ж. (Жер

тилкенин аянты – 477,0 ч.м., иден.код: 5-11-06-0147-0081);

4. № 40 “Королев” атындагы орто мектеби.

№ 40 “Королев” атындагы мектебинин чыгыш тарабындагы жеке меннчик турак үйгө Архитектура башкармалыгынын базасында эч кандай архитектуралык иш кагаздары катталган эмес.

Мурунку жер планын учурдагы жер план менен салыштырганда өзгөрүүлөр бар. Мектеп жайгашкан жеринен чыгып, чек арасын түндүк жана чыгыш тарабынан тактоо иштерин жүргүзүлүүдө.

5. №7 “Нариман” атындагы орто мектеби.

№7 “Нариман” атындагы орто мектебинин тундук-чыгыш тарабындагы Кара-Суу көчөсү, № 26 дарегиндеги көп кабаттуу турак үйүнүн айланасындагы тиешелүү жер тилкесинин чек араларын аныктоо жана тариздөө (ПЗУ) боюнча Архитектура башкармалыгынын архивдик базасында эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары катталган эмес.

Түндүк тарабынан туурасы болжолу менен 12 метр, узундугу 76 метрди тузгөн жер тилке токтомдо жана Мамлекеттик акта көрсөтүлбөй калган. Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

6. № 24 «Фрунзе» атындагы орто мектеби.

№ 24 «Фрунзе» атындагы орто мектебинин айланасындагы жайгашкан соода дүкөндөр боюнча маалымат:

 1. Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү Б.Ахмедовго тиешелүү жер тилкеси 2006-жылдын 8-июнунда р. 2413 сандуу Кочкоров Ахмад Шарафутдиновичтен сатып алган.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 2013-жылдын 06-

августунда Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү жеке менчик жер тилкесине жеңил типтеги конструкциядан 1 (бир) жылдык мөөнөт менен соода павильон орнотууга корутунду даярдалып берилип, 2021-жылы узартылып берилген.

 • Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын 1994-жылдын 14-декабрында Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү сатылып алынган № 6 дүкөнүнө жер тилкесин бекитип берүү тууралуу № 728 сандуу токтому чыккан.
 • Архитектура башкармалыгы тарабынан 1996-жылдын 10-майында

Ош шаарынын Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү сатылып алынган № 6 дүкөнүнө жер тилкесин бекитип берүү тууралуу М. Бориевге №211/96 сандуу архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПТ) даярдалып берилген.

 • Андан кийин М. Бориев карыз болуп калгандыгына байланыштуу

2001- жылдын 9-октябрында Ош шаардык соту тарабынан Н. Раджабалиевага өткөн.

 • Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын 1993-жылдын 17-майында Ж.Бабараимов (Уч-Куча) көчөсүндөгү 0,04 га жер тилкесин № 39 дүкөнгө Ош горпищеторг тарабынан бекитип берүү тууралуу № 285 токтому чыккан.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 1992-жылдын

7-сентябрында Ош шаарынын Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү № 39 Ош горпищеторг дүкөндүн жер тилкесин бекитип берүү тууралуу чыгыш №514/93 сандуу “Аары керемети” кооперативине архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПТ) даярдалып берилген.

 • 2006-жылдын 22-майындагы р.№3524 сандуу сатуу жана сатып алуу келишими;

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 2009-жылы 11-мартында

Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү уч.№3 дарегинде жеке менчик жер тилкесине тиешелүү кызматтардын корутундуларынын негизинде автосервисти долбоорлоого Кочкоров Ахмад Шарафутдиновичке 252-токтому менен Архитектуралык пландоо шарттары (АПШ) даярдалып берилген.

 • Архитектура башкармалыгы тарабынан Ош шаарынын Ош көчөсүнүн №71б-дарегиндеги соода түйүндүн бир бөлүгүн көлөмдүк планын жана конструкциясын өзгөртпөстөн профилин тиш дарылоо боборуна өзгөртүүгө 2015-жылдын 06-апрелинде Кочкоров Ахмад Шарафутдиновичке чыгыш №36/15-З сандуу АТК даярдалып берилген.
 • Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын 1997-жылдын 1-июлунда мончону жана чайхананы долбоорлоого жер бөлүп берүүгө №337 токтому чыккан.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 1997-жылдын 3-июлунда

Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү Фрунзе мектебинин жанындагы жер тилкесине мончо жана чайкананы долбоорлоого А. Мавляновго Архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПТ) даярдалып берилген.

 • 2005-жылдын 21-сентябрындагы Ош шаарынын мэриясынын

Мавлянов Абдукарим Хашимович кеңсе, сулуулук салонун жана эмерек дүкөнүн долбоорлоого чыгыш №1207 сандуу токтому чыккан.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 2005-жылдын 10-

сентябрында Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү жер тилкесине кеңсе, сулуулук салонун жана эмерек дүкөнүн жер төлөөсү менен долбоорлоого чыгыш №132/05 сандуу фасаддардын чечимдерине жана абаттандырууга талаптары архитектуралык тиешелүү иш кагаздары даярдалып берилген.

 • 2006-жылдын 27-сентябрындагы Ош шаарынын №71б

Ош шаарынын мэриясынын эски самсакананы бузуп, ордуна чайкананы долбоорлоого А.Садыковго чыгыш №1645 сандуу токтому чыккан.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 2007-жылдын 11-

сентябрында Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү №71б дарегинде жайгашкан самсакананы бузуп, ордуна чайкананы долбоорлоого Садыков Азизулла Умаровичке Архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПТ) даярдалып берилген.

 • Ош шаарынын мэриясынын 2003-жылдын 09-октябрындагы

дүкөндү соода комплексине айландыруу тууралуу №1123 токтому чыккан.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 2003-жылдын 14-

октябрында Ош шаарынын Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү дүкөндү долбоорлоого жана 2 (эки) кабаттуу кылып соода комплексине кайрадан курууга Саибжанов Розибайга №195/03 сандуу Архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПШ) даярдалып берилген.

 1. 1997-жылдын 04-августундагы Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын Ж.Туйчибаевге соода комплексин долбоорлоого чыгыш №413 сандуу токтому чыккан.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 1997-жылдын 3-

сентябрында Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү жер тилкесине соода комплексин долбоорлоого чыгыш №73/97 сандуу архитектуралык пландоо шарттары берилген.

 1. Ош шаарынын мэриясынын 2008-жылдын 17-июнунда унаа жуучу

жайды долбоорлоого жана курууга №1272 токтому чыккан.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 2008-жылдын 14-июлунда

Ош шаарынын Алымбек-Датка кичи районунун Ош көчөсүндөгү автоунаа жуучу жайды жана кошумча курулушун долбоорлоого Усманов Олим Насырыллаевичке чыгыш №119/08 сандуу архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПТ) даярдалып берилген.

 1. Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү №71-3 дарегиндеги А.Хасановго тиешелүү жеке менчик жер тилкеси 2018-жылдын 06-декабрында р.2413 сандуу Кочкарова Замира Абдумоминовнадан сатып алган.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 2019-жылдын 22-

апрелинде Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү жеке менчик жер тилкесине жеңил типтеги конструкциядан 1 (бир) жылдык мөөнөт менен соода павильон орнотууга корутунду даярдалып берилип, 2021-жылы узартылып берилген.

 1. Ош шаарынын Ж.Бабараимов (Уч-Куча) көчөсүндөгү жер тилкесине 2008-жылдын 28-майында А.Ганиевге соода дүкөн курууга жана долбоорлоого Ош шаарынын мэриясынын №1111 сандуу токтому чыккан.

•        Архитектура башкармалыгы тарабынан 2008-жылдын 30-майында

Ош шаарынын Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү жайгашкан павильонду бузуп ордуна жеңил типтеги конструкциядан дүкөн курулушун долбоорлоого чыгыш №82/2008 сандуу архитектуралык пландоо тапшырмасы даярдалып А.Ганиевге даярдалып берилген.

 1. Ош шаарынын Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү №10 мантыхананын жабдуусун Исламов Хатамжан сатып алган. 1992-жылдын 20- июлунда каттоо №103 сандуу жеке менчик укугу жөнүндө күбөлүк берилген.
 2. 1995-жылдын 10-августунда Ош шаарынын жергиликтүү өз

алдынча башкаруусунун Х.Исламовго Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү мантыкананын жер тилкесин бекитип берүү жөнүндө №385 сандуу токтому чыккан.

 • Архитектура башкармалыгы тарабынан 2005-жылы Ош

шаарынын Ж. Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү соода дүкөндүн жер тилкесин жеке менчикке берүүгө чыгыш №07/05 сандуу корутунду даярдалып берилген.

 1. Ош шаарынын  Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү жер тилкесине 2003-жылдын 22-июлунда Г.Кабыловго мүрзө таштарын жасоочу цехтин шаар куруу жана техникалык документтерин бекитүү жөнүндө Ош шаарынын мэриясынын №782 сандуу токтому чыккан.

• Архитектура башкармалыгы тарабынан 2003-жылдын 29-июлунда Ош шаарынын Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү чыгыш №97а/03 сандуу жер тилкесине мүрзө таштарын жасоочу цехти Кабылов Гаипжан Абдураимовичке паспорт архитектуралык тиешелүү уруксат иш кагаздары даярдалып берилген.

 1. Ош шаарынын Ж.Бабараимов (Үч-Көчө) көчөсүндөгү жер тилкесине 1994-жылдын 17-майында Ахмаджан Эргашевге Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын “Фрунзе” мектебинин айланасына убактылуу шорпокананы орнотууга чыгыш №782 сандуу токтому чыккан.
 2. 2002-жылы   13-июнунда   Мирхамидова Мирожи Садыковна

А.Эргашевден шорпокананы сатып алган.

 • Архитектура башкармалыгы тарабынан 2006-жылдын 2-майында

Ош шаарынын Ж.Бабараимов 1А (Үч-Көчө) көчөсүндөгү шорпокананын жер тилкесин жеке менчикке берүүгө чыгыш № 71/06 сандуу корутунду даярдалып берилген.

7. № 12 “Крупская” атындагы көмөкчү мектеби.

 • 12 “Крупская” атындагы көмөкчү мектебинин түштүк тарабында жайгашкан көп кабаттуу турак үйү боюнча Архитектура башкармалыгынын архивдик базасындагы маалыматына ылайык:
 • Арызы № 312-БТ/14 21.05.2014ж.,;
 • 2008-жылдын 10-январындагы сериясы Ч №153335 сандуу жер

тилкесинин мамлекеттик актысы;

 • 2008-жылдын 11-августундагы идент. коду 5-11-07-0164-0040

сандуу техникалык паспорту;

 • КРнын саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын-

алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 2014-жылдын 14-майындагы чыгыш сериясы 07/к №076 сандуу каты;

 • КРнын ӨКМнин өрткө каршы мамлекеттик кызмат агенттигинин

Ош шаардык өрткө каршы мамлекеттик кызмат башкармалыгынын 2014-жылдын 14-майындагы чыгыш №73 сандуу техникалык шартнамасы;

 • КРнын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана

токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Ош аймактык башкармалыгынын 2014-жылдын 16-майындагы чыгыш №02/149 сандуу каты;

 • “Акнур-компани”    ЖЧКу тарабынан даярдалган эскиздик долбоору;
 • Архитектура башкармалыгы тарабынан буйрутмачы “Ата-Курулуш” ЖЧКна даярдалган 2014-жылдын 23-майында №23/14-А сандуу архитектуралык пландоо шарттары (АПШ).

“Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Ош филиалынын маалыматына ылайык, мектептин жанында курулган мейманканага (5-11-07-0164-0040) унаа токтотуучу жана көрктөндүрү үчүн Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын 2000-жылдагы 28-февралыдагы № 173, 2000-жылдагы 10-апрелиндеги №   268, Ош шаарынын мэриясынын 2002-жылдагы

1-августдагы № 874 токтомдордун негизинде 2700 ч.м. жер тилке № 12 Н.Крупская атындагы мектебтин жер тилкесинен бөлүнүп 15 жылга убактуу пайдаланууга берилген.                                           2007-жылдын 5-мартындагы жер тилкесине менчиктик укукту сатып алуу жана сатуу боюнча келишимдин, 2007-жылдагы 5-сентябрындагы № 1722 Ош шаарынын мэриясынын токтомунун негизинде (4091 ч.м.) мамлекеттик акты берилип менчик укугу катталган. Азыркы учурда аталган жер тилкеде 9-кабаттуу көп батирлүү турак үй курулган.

8. № 22 “С. Шарипов” атындагы орто мектеби.

№ 22 “С. Шарипов” атындагы орто мектебинин айланасындагы ар кандай багыттагы курулуштар боюнча Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык маалымат:

 1. №22    “С. Шарипов” атындагы орто мектебинин түндүк -батыш

тарабындагы соода борборуна болгон архитектуралык уруксат иш кагаздары:

 • Ош шаарынын мэриясынын 2006-жылдын 23-январындагы № 49

сандуу токтому;

 • Ош шаарынын мэриясынын 2006-жылдын 26-июлундагы № 1235

сандуу токтому;

 • 2006-жылдын 16-июнундагы Архитектура жана шаар куруу

кеңешинин №11 протоколунун көчүрмөсү;

 • КРнын саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын-

алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 2006-жылдын 26-июнундагы чыгыш №173 сандуу корутундусу;

 • КРнын ӨКМнин Ош шаардык мамлекеттик өрткө каршы

кызматынын башкармалыгынын 2006-жылдын 28-июнундагы чыгыш № 198 сандуу техникалык корутундусу;

 • КРнын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана

токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Ош аймактык башкармалыгынын 2006-жылдын 30-июнундагы чыгыш №109 сандуу каты;

 • 2006-жылдын 25-январындагы сериясы Ч № 066373 сандуу жер

тилкесинин мамлекеттик актысы;

 • Ош шаарынын мэриясынын 2004-жылдын 11-июнундагы

курулушу бүткөн имаратты эксплуатацияга кабыл алуу актысын бекитүү боюнча №534 сандуу токтому;

 • Архитектура башкармалыгы тарабынан Кузиева Матлюба

Тургунбаевнага даярдалып берилген 2006-жылдын 28-августунда чыгыш №157/06 сандуу корутундусу (требования к благоустройству и решению фасадов).

 • №22 “С.Шарипов” атындагы орто мектебинин түндүк -чыгыш

тарабындагы    “Санрайз-Ош”      мейманканасы боюнча Архитектура

башкармалыгытын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш-кагаздары катталбагандыгын билдиребиз.

 • № 22 “С.Шарипов” атындагы орто мектебинин түштүк тарабында жайгашкан 2 (эки) кабаттуу соода түйүндү орнотуу учун 2014-жылдын 17-ноябрындагы жер участогун убактылуу пайдалануу укугуна берилген сериясы В № 057390 сандуу күбөлүгүнүн негизинде Архитектура башкармалыгы тарабынан 2022-жылдын 23-ноябрында убактылуу ижара шартында 1 (бир) жылдык мөөнөт Абжалов Жоомартбек Ахуновичке № 06- 521/22-К сандуу архитектуралык техникалык корутунду (АТК) даярдалып берилген.

1971-жылдагы мектептин жер планы 12885,0 ч.м. түзгөн. Мектептин жер планы жана бүгүнкү күндөгү аянты кескин өзгөргөн.

9. № 6 “Макаренко” атындагы орто мектеби.

               № 6 “Макаренко” орто мектебинин чыгыш тарабында жайгашкан ар кандай объектилерге Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык маалымат:

 1. Азыркы учурдагы соода борбор (“Ош-Сити” соода борбору) катары иштелип келе жаткан объектке 2013-жылдын 21-февралындагы “Масалиев кең көчөсүндөгү № 48-48а дарегиндеги жеке менчик жер тилкесине соода борборун долбоорлоого” № 6/13-А сандуу архитектуралык пландоо шарттары Токтосунов Азамат Токтосуновичке даярдалып берилген.

327,8 ч.м. (анын ичинен 39,1 ч.м.-сервитут) жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө №414414 сандуу Мамлекеттик актысы каттоодон өткөн (сатуу-сатып алуу келишимдеринин негизинде). Ал эми курулуш курууга коңшу жайгашкан объекттердин ээлеринен кат түрүндөгү макулдуктар (анын ичинде Макаренко атындагы мектебинин директору менен макулдашуусу менен) алынганын билдиребиз.

 • Азыркы учурдагы дүкөн катары иштелип келе жаткан объект боюнча: “Ош шаарынын №8 “Ак-Буура” аймактык кеңешинин Масалиев кең көчөсүндө жайгашкан кафенин көлөмдүк планын жана конструкциялык чечимдерин өзгөртпөстөн профилин дүкөнгө өзгөртүүгө” 2018-жылдын 04-апрелиндеги №31/18-з сандуу архитектуралык техникалык корутунду Идаев Бекмурза Дүйшөевичке даярдалып берилген.

Жер тилкесине болгон жеке менчик укугу жөнүндө № 281118 сандуу Мамлекеттик актысы каттодон өткөн.

 • Ы. Монуев көчөсү менен А. Масалиев кең көчөлөрүнүн кесилишиндеги, азыркы убакта, «Капитал» банкы болуп иштеп жаткан объект турган 528,0 чарчы метр болгон жер тилкесине, анын ичинен 204,0 чарчы метрине жеңил типтеги конструкциядан калкты тейлөө дүкөнүнүн курулушун долбоорлоого, ал эми 324,0 чарчы метрин убактылуу ижара шартында 5 (беш) жылдык мөөнөт менен көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн Шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаарынын башкы башкармалыгы тарабынан 2010-жылдын 28-декабрында №5641/АА сандуу корутундусу даярдалып берилген.

«Капитал» банкынын имаратына, жанындагы эки кабаттуу соода борборуна (“Димода” ж.б.) жана Б. Идаевге тиешелүү дүкөндүн түндүк тарабындагы эки кабаттуу жер төлөөсү менен болгон соода борборуна архитектуралык иш кагаздары (АПШ, ИПШ, Долбоорлоо жана сметалык, курулушка болгон уруксат иш кагаздары) даярдалып берилген эмес.

1982-жылдагы 10-апрелиндеги жер планы кескин өзгөргөң (25405 ч.м.), бүгүнкү күндөгү жер планы боюнча мектептин аянты 14264, ч.м. түзөт.

10. № 8 “М. Горький” атындагы орто мектеби.

                №8 “М. Горький” орто мектебинин чыгыш тарабында жайгашкан ар кандай объектилерге Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык маалымат:

 1. “Айгат” кафесин реконструкциялоо менен экинчи кабатын жана кошумча курулушун долбоорлоого 2021-жылдын 16-апрелиндеги № 03-67/з сандуу архитектуралык техникалык корутунду Айдаров Кубаныч Пазыловичке даярдалып берилген. 425,0 ч.м. жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө №414414 сандуу  Мамлекеттик актысы каттоодон өткөн (2013-жылдын 19-февралындагы №ГД-703-06-13 Ош шаардык сотунун чечиминин негизинде);
 2. “Реми” рестораны боюнча:                 2001-жылы Архитектура

башкармалыгы тарабынан А. Масалиев кең көчөсүндөгү М. Горький мектебинин аймагындагы ашкананы бузуу менен ордуна жаны ашкананын курулушун долбоорлоого №101/01 сандуу архитектуралык пландоо шарттары Моминов Дилшаджонго даярдалып берилген.

Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын 2001-жылдын 05-июнундагы № 530 сандуу токтому менен Д. Моминовго 400,0 ч.м. жер тилкеси ашкана куруу үчүн бөлүнүп берилген.

1972-жылдагы мектептин жер планы 12006,0 ч.м. түзгөн. Мектептин жер планы жана аянты кескин өзгөргөн.

11. №19 “Шевченко” атындагы орто мектеби.

№19 “Шевченко” атындагы отро мектебинин чыгыш тарабындагы жеке менчик турак үйлөрүнө Архитектура башкармалыгынын базасына ылайык, эч кандай архитектуралык иш кагаздары катталган эмес. Маалымат жок.

 1. Шевченко атындагы №19 мектебинин түндүк -батыш тарабындагы соода дүкөнү:
 2. Арыз №517-ЕО/13      06.08.2013-ж.
 3. Ош шаарынын мэриясынын 15.03.2006-ж., №292 сандуу токтому;
 4. Сериясы Ч №071468 сандуу мамлекеттик акт китепчеси;
 5. Архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПЗ) №561/94 10.08.1994-

ж.;

 –  Ош шаардык мамлекеттик админстрациянын 19.07.1994-ж., №441 токтому.;

 • Архитектуралык пландоо шарттары №43/13-А 05.09.2013-ж.;

Мектептин аймагындагы № 54 (“Сино”) магазин (5-11-02-0203-0069) 1996-жылы сатып алуу-сатуу келишимдин, менчик укугу тууралуу күбөлүктүн негизинде Ош облустук мамлекеттик мүлк фондусу саткан. Ош шаарынын мэриясынын 2006-жылдын 15-мартындагы №292 токтомунун негизинде 254 ч.м. жер тилке жеке менчике бөлүнүп берилген (болжол 85 ч.м. мектеп жактан). Жогорудагы аталган жер тилкеси мектептин 2005-жылдагы 24- декабрындагы №0005417 Мамлекеттик актысында мектептин жери катары көрсөтүлүп турат.

12. № 39 “70-лет Октября” атындагы орто мектеби.

№ 39 “70-лет Октября” атындагы орто мектеби Кара-Суу районунун аймагында жайгашкан, мектептин баштапкы аймагында жеке турак үйлөрү курулгандыгы орун алган. Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

13. № 47 орто мектеби.

№ 47 мектебинин батыш тарабындагы социалдык жана коммерциялык объектилер.

 1. Н.Кадыровага таандык “Дорул-Шифо” медициналык клиникасы.
 2. Архитектуралык техникалык шарттары №72/17-З 27.07.2017-ж.,
 3. Арыз №517-БТ-2/17    12.07.2017-ж.
 4. Сериясы Ч №387570 сандуу мамлекеттик акт китепчеси;
 5. Архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПЗ) №349/95 05.07.1995-ж.;
 6. Ош шаарынын өзүн-өзү башкаруу органынын 17.05.1995-ж., №192 токтому.;
 7. №5 “Амир-Тимур” муниципалдык аймактык башкармалыгынын имараты (контора).
 • Архитектуралык пландоо шарттары №10/13-А 27.03.2013-ж.,
 • Арыз №844/6    26.03.2013-ж.
 • Ош шаарынын мэриясынын 26.03.2013-ж., №58 сандуу токтому;
 • Давлатов Хикматиллага таандык тамактануучу жай.
 • Архитектуралык техникалык корутунду №19/18-З 21.02.2018-ж.,
 • Арыз №136/ЕО    15.02.2018-ж.
 • Сериясы Ч №471356 сандуу мамлекеттик акт китепчеси;
 • Архитектуралык пландоо шарттары №57/14-А  22.10.2014-ж.,
 • Арыз №669-БТ/14   23.09.2014-ж.
 • Ош шаарынын мэриясынын 11.10.2012-ж., №316 сандуу токтому;

Мектептин кирүү тарабында жайгашкан коммерциялык объектилер мектептин территориясына өзүм билемдик менен кирип кетишкен.

14. № 44 орто мектеби.

№   44 мектептин түштүк тарабындагы жеке турак жайлардын архитектуралык иш-кагаздары.

 1. Хусанова Хабиба. (№2 кеч., 219-квартал №27 үй)
 2. Жеке үй куруу үчүн 10.06.205-ж., №254 сандуу типтүү келишим.
 3. Ош шаарынын мэриясынын 12.05.2005-ж. №578 сандуу токтому;
 4. Аминджанова Товакал (иш кагаздардын көчүрмөлөрү жер ээсинен алынды, №2 кеч., 219-квартал №25 үй);
 5. Жеке менчик үй куруу иш кагаздары №50  2007-ж.;
 6. Жеке үй куруу үчүн 12.01.2007-ж., №589 сандуу типтүү келишим
 7. Нишанов Рахматилло (иш кагаздардын көчүрмөлөрү жер ээсинен алынды №2 кеч., 219-квартал №29 Yh)
 8. Жеке менчик үй куруу иш кагаздары №2129  2005-ж.;
 9. Жеке үй куруу үчүн 20.06.2005-ж., №255 сандуу типтүү келишим.

15. № 51 Ж. Баласагын атындагы орто мектеби.

Ош шаарынын №5 “Амир-Темур” МАБдын аймагындагы Алга көчөсүнүн №2 дарегинде жайгашкан Ж.Баласагын атындагы №51 мектебине тиешелүү архитектуралык иш кагаздар Архитектура башкармалыгытын архивдик базасында жок.

Мектептин жер тилкесине “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Ош филиалында иш кагаздары жок. Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

16. № 54 орто мектеби.

№ 54 мектептин түндүк тарабындагы жеке турак жайдын архитектуралык иш-кагаздары.

 1. Кадыров Немат (Калинин конушу №18 Yh).
 2. Жеке менчик үй куруу иш кагаздары №34/2017  18.06.2017-ж.;
 3. Арыз №К-3500/7 21.12.2016-ж.;
 4. Ош шаарынын мэриясынын 25.03.2003-ж. №273 сандуу токтому.

Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

17. № 2 «Карл Маркс» атындагы орто мектеби

№   2 «Карл Маркс» атындагы мектептин айланасында ар кандай

багыттагы курулуштар боюнча Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык маалымат:

 1. №2 «Карл Маркс» атындагы мектептин түндүк -батыш тарабындагы Ташкент көчөсү №46 дарегинде жайгашкан авоунааларды сатууга чейики даярдоо борбору (детейлинг центр):
 2. Арыз №120230405ZLRZ00937 05.04.2023-ж.;
 3. сериясы “Ч” №813892 сандуу мамлекеттик актысы 03.02.2019-ж.;
 4. 5-11-10-0240-0022 сандуу техникалык паспорту 11.12.2013-ж.;
 5. “Арх ТБ” ЖЧКу тарабынан даярдалган эскиздик долбоору;
 6. Архитектуралык-техникалык         корутунду          №06-181/23-К 26.04.2023 ж.;
 • №2 «Карл Маркс» атындагы мектептин түндүк-батыш тарабында жайгашкан Ташкент көчөсү №7а дарегинде жайгашкан турак эмес жайга
 • 1. Корутунду (заключение) №97/04  2004- ж.;
 • 2. АПЗ №152/01;
 • 3. Ош шаарынын мэриясынын №340 сандуу токтому 11.04.2002;
 • 4. Ош шаарынын мэриясынын №268 сандуу токтому 07.04.2004;
 • 5. 5-11-0240-0005 техникалык паспорту;
 • №2 «Карл Маркс» атындагы мектептин түндүк-батыш тарабында жайгашкан Ташкент көчөсү №32 дарегинде «Здоровый мир» жайгашкан дарыканага, Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары жана башка укук берүүчү, укук күлөндүрүүчү иш кагаздары катталган эмес. Бул боюнча маалымат жок.
 • №2 «Карл Маркс» атындагы мектептин түндүк-батыш тарабында жайгашкан Ташкент көчөсү №30 дарегинде жайгашкан «Бакыт» аталышындагы дүкөнгө Архитектура башкармалыгытын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары жана башка укук берүүчү, укук күлөндүрүүчү иш кагаздары катталган эмес. Бул тууралуу маалымат жок.
 • №2 «Карл Маркс» атындагы мектептин түштүк-батыш тарабында жайгашкан Н. Исанов көчөсү №9/1 жана №9/2 дарегинде жайгашкан дүкөнү менен кеңсеге;
 • Арыз №120211210QNCS04118         10.12.2021-ж.;
 • сериясы «Ч» № 704441 сандуу мамлекеттик актысы 29.06. 2017-ж.;
 • сериясы «Ч» № 704442 сандуу мамлекеттик актысы 29.06. 2017-ж.;
 • «Ак-Башат» ЖЧКсы тарабынан даярдалган эскиздик долбоор;
 • Кепилдик кат Ош шаарынын башкы планы ишке ашканга чейин;
 • Архитектуралык-техникалык корутунду №06-442/21-К    21.12.2021 ж.;
 • Архитектура башкармалыгы менен макулдашылган жумушчу долбоору №48/21;
 • №2 «Карл Маркс» атындагы мектептин түштүк-батыш тарабында жайгашкан Абакир уулу Төрөбек көчөсүндөгү №9 А дарегинде жайгашкан жеке менчик жер тилкесине, Архитектура башкармалыгытын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары катталган эмес. Маалымат жок.
 • №2 «Карл Маркс» атындагы мектептин түштүк-батыш тарабында жайгашкан Абакир уулу Төрөбек көчөсүндөгү №9б дарегинде жайгашкан отказанга (кательная) Архитектура башкармалыгытын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары жана башка укук берүүчү, укук күлөндүрүүчү иш кагаздары катталган эмес. Маалымат жок.
 • №2 «Карл Маркс» атындагы мектептин чыгыш тарабында жайгашкан жеке менчик турак үйлөргө Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары жана башка укук берүүчү, укук күлөндүрүүчү иш кагаздары катталган эмес.
 • 5-11-10-0240-0001 –       1999-жылдын 06-сентябрында соттун чечиминин негизинде (592 ч.м.) жеке менчике берилип кеткен,
 • 5-11-10-0240-0145 (336 ч.м.) жеке менчик укугу катталган. + мектептин сарайы.

18. №5 “Ж. Бөкөнбаев” атындагы орто мектеби.

№ 5 «Ж. Бөкөнбаев» атындагы мектептин түштүк-батыш тарабындагы Н. Исанов көчөсүндөгү №47/1 дарегинде жайгашкан турак үйгө Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары жана башка укук берүүчү жана укук күлөндүрүүчү иш кагаздары катталган эмес.

Түштүк-батыш тарабынан бурчта узундугу болжол 15 метр жер тилкени Н. Исанов көчөсүнүн 47 көп кабатуу үйдүн жашочуусу тарабынан өзүм билемдик менен курулуштар курулуп калган. Мектептин 1974-жылы чийилген эски жер планына ылайык жогорудагы жер тилке мектепке караштуу болгон.

19. №3 “Ломоносов” атындагы орто мектеби

№ 3 «Ломоносов» мектебинин түштүк тарабында жайгашкан «Ага-Хан» мектебине тиешелүү архитектуралык уруксат иш кагаздары Архитектура башкармалыгынын архивдик базасында реестринде катталган, бирок архивде сакталган эмес. Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

20. «Олимп» атындагы мектеп-гимназиясы.

«Олимп» атындагы мектеп-гимназиянын айланасындагы объектилер боюнча Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык маалымат.

 1. «Олимп» атындагы мектеп-гимназиясы.нын түндүк-батыш тарабындагы окуу борбору боюнча:
 2. Арызы №422/01-11  01.12.2005-ж.;
 3. 2003-жылдын 10-апрелиндеги №512 сандуу келишиминин;
 4. 2003-жылдын 17-февралындагы кыймылсыз мүлк бирдигинин

идент. №5-11-02-0039-0008-01-07-11-Б сандуу техникалык паспортунун;

 • «Ломоносов» атындагы №3 орто-мектебинин жана «Чебурашка»

жалпы өнүгүп келе жаткан №1 балдар бакчасынын №2 аймактык кеңеши менен ишендирилген макулдук арызынын;

 • Ош шаарынын мэриясынын Өнүктүрүү жана жер пайдалануу

боюнча комиссиясынын отурумунун 02.12.2005-ж. №8 сандуу протоколунан көчүрмөсүнүн;

 • Ош шаарынын мамлекеттик         санитардык-эпидемиологиялык

кызматынын 14.12.2005-ж. № 310 сандуу корутундусунун;

 • Кыргыз Республикасынын экология жана өзгөчө кырдаалдар

министрлигинин Ош шаарынын бөлүмүнүн 15.12.2005-ж. №176 сандуу техникалык шартнамасынын;

 • Ош шаарынын мэриясынын 23.12.2005-ж. №1747 сандуу

токтомунун;

 • Архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалган 29.12.2005-ж.,

№ 67/05 сандуу профилин өзгөртүүгө уруксат берүү корутундусу;

 • «Олимп» атындагы мектеп-гимназиянын түштүк-батыш тарабындагы 2-кабаттуу жеке менчик турак үйүнөАрхитектура башкармалыгытын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары катталган эмес.

21. №29 “Калинин” атындагы орто мектеби.

№ 29 “Калинин” мектебинин түштүк-чыгыш тарабындагы ар кандай багытта обьектилер боюнча:

 1. №29 “Калинин” мектебинин түштүк-чыгыш тарабындагы

“Азизбек” аталышындагы соода комплекси: (ээси тарабынан алынган архитектуралык иш кагаздарынын көчүрмөлөрү)

 • Шаар куруу кеңешинин жана Ош шаарынын техникалык

кызматтары менен болгон отурумунун 03.08.2000-ж. № 19 сандуу протоколунан көчүрмөсүнүн;

 • Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын 17.06.2000-ж.

№596 сандуу токтомунун;

 • Ош    шаарынын    мэриясынын    25.04.2002-ж.   №32      сандуу

токтомунун;

 • Ош    шаарынын    мэриясынын    05.06.2002-ж.   №632    сандуу

токтомунун;

 • Архитектура башкармалыгы тарабынан Д. Болотбекованын атына

даярдалган 20.06.2000-ж., №126/2000 сандуу архитектуралык пландоо тапшырмасы (АПТ);

 • № 29 “Калинин” мектебинин түштүк-чыгыш тарабындагы соода

комплексине жана “Давуд” автоунаа оңдоочу жайга Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары катталган эмес.

Чектеш жайгашкан үйлөргө кирүү мектеп аркылуу. Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

22. № 23 «И. В. Панфилов» атындагы орто мектеби.

№ 23 «И. В. Панфилов» атындагы мектебинин түндүк-чыгыш тарабында жайгашкан эски 1-кабаттуу имараттын курулушуна жана түштүк тарабында жайгашкан жеке менчик турак үйлөрүнө Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары катталган эмес. Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

23. № 21 “Пушкин” атындагы орто мектеби.

№   21 “Пушкин” мектебинин айланасындагы объектилер боюнча

маалымат:

 1. № 21 “Пушкин” мектебинин түндүк-чыгыш тарабындагы соода дүкөн боюнча:
 2. Н. Мирзаевдин 06.04.2001-ж. №148/01-3 сандуу арызынын;
 3. Шааркуруу кеңешинин отурумунун 12.04.2001-ж. №9 сандуу протоколунан көчүрмөсүнүн;
 4. Ош шаардык билим берүү бөлүмүнүн 12.04.2001-ж. №259/04-479 сандуу катынын;
 5. «А.С. Пушкин» атындагы №21 орто мектебинин 26.03.2001-ж.

Ош шаардык мамлекеттик администрациясына жазган катынын;

 • Ош    шаарынын    мэриясынын    11.04.2001-ж.   №341    сандуу

токтомунун;

 • Ош    шаарынын    мэриясынын    25.05.2001-ж.   №463    сандуу

токтомунун;

 • Архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалган 28.05.2001-ж.., №91/01 сандуу Архитектуралык-пландоо тапшырмасы (АПТ);
 • № 21 “Пушкин” мектебинин түндүк-чыгыш тарабындагы авто унаа оңдоочу жайга Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык иш кагаздары катталган эмес.

Мектептин түндүк-чыгыш жагындагы магазин, (5-11-03-0079-0016), навай-кана, автосервис өзүм билемдик менен мектептин аймагына кирип кетишкен.

24. № 20 «И. Раззаков» атындагы орто мектеби.

№ 20 «И. Раззаков» атындагы мектебинин чыгыш тарабында жайгашкан жеке менчик турак үйлөрүнө Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык, эч кандай архитектуралык уруксат иш кагаздары катталган эмес. Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

25. № 11 «В. Терешкова» атындагы орто мектеби

№ 11 «В. Терешкова» атындагы мектеп түштүк-чыгыш тарабындагы жеке турак жайга жана жер тилкесине Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык эч кандай архитектуралык иш кагаздары катталган эмес. Ош шаарынын мэриясынын 2022-жылдагы 14-июлундагы №213 токтомунун негизинде “Сема”Ош лицейине 49 жылдык мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берилген (18890ч.м.)

Терешкова жана “Сема” мектептердин сырткы чек араларын тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

26. № 35 “Ж. Атабаев” атындагы орто мектеби.

№ 35 “Ж. Атабаев” мектебинин түндүк-батыш тарабындагы жеке менчик турак үйүнө Архитектура башкармалыгытнын базасына ылайык, эч кандай архитектуралык иш кагаздары катталган эмес. Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

27. № 31 «Курманжан Датка» атындагы орто мектеби

№  31 «Курманжан Датка» орто мектебинин айланасында жайгашкан курулуштар боюнча Архитектура башкармалыгынын архивдик базасына ылайык маалымат;

 1. Соода дүкөн боюнча:
 2. Арыз №469-БТ/14 11. 07. 2014ж.,;
 3. Ош шаарынын мэриясынын 2013-жылдын 31-июлундагы №187 сандуу токтому;
 4. №37-к-13 сандуу жер тилкесинин түз сатуу жолу менен жеке менчикке берүү боюнча келишими;
 5. 2013-жылдын 30-октябрындагы жер тилкесине болгон жеке менчик укугу жөнүндөгү сериясы “Ч” №471565 сандуу Мамлекеттик актысынын;
 6. “Арх СС” ЖЧКу тарабынан даярдалган эскиздик долбоору;
 7. Ош шаардык мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 2014-жылдын 7-августундагы №121 сандуу актысынын.
 8. Ош шаардык өрткө каршы мамлекеттик кызмат башкармалыгынын 2014-жылдын 1-августундагы №110 техникалык шарттары.
 9. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Ош аймактык башкармалыгынын        2014-жылдын                      23-июлундагы    №02/247 сандуу корутундусунун.
 • Архитектура башкармалыгы тарабынан жек менчик жер тилкесине соода комплексин жана коомдук тамактануучу жайын долбоорлоого 2014- жылдын 08-сентябрында №37/14-А сандуу архитектуралык пландоо шарттары (АПШ) даярдалган;
 • №31 «Курманжан Датка» орто мектебинин түштүк-батыш жана түндүк-чыгыш тарабындагы жеке менчик турак үйлөрүнө Архитектура башкармалыгынын базасына ылайык, эч кандай архитектуралык иш кагаздары катталган эмес, аталган үй мектептин жер тилкесинде курулган.

28. № 9 «Рудаки» атындагы мектеп-гимназиясы.

№ 9 «Рудаки» атындагы мектеп-гимназиянын түндүк-чыгыш тарабындагы объект боюнча (“Достук” кафе) ээси Тишаев Бахром Алиматович:

 • Арызы №4-БТ-1/15  12.01.2015-ж.;
 • Ош шаарынын Т. Атабаев көчөсүнүн жашоочуларынын макулдук катынын;
 • 2009-жылдын 14-январындагы жер участогуна болгон жеке

менчик укугу жөнүндөгү сериясы “Ч” №179850 сандуу мамлекеттик актысынын;

 • 2014-жылдын 25-декабрындагы кыймылсыз мүлк бирдигинин

идент. №5-11-02-0057-0970 сандуу техникалык паспортунун;

 • Ош шаардык өрткө каршы мамлекеттик кызмат башкармалыгынын 12.01.2015-ж. №8/2-19 сандуу №1 техникалык шартнамасынын;
 • Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик  санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 14.01.15-ж. сериясы 07/п   №03 сандуу санитардык-эпидемиологиялык текшерүү актысынын;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Ош аймактык башкармалыгынын 15.01.15-ж. № 02/08 сандуу корутундусунун;
 • Ош ш., Араван, Кара Суу жана Ноокат райондор аралык экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын 22.07.14- ж. №442/2 сандуу корутундусу;
 • Ош ш., Араван, Кара Суу жана Ноокат райондор аралык экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын 05.08.14- ж. №894/2 сандуу корутундусу;
 • Архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалган 2015-жылдын 23-январында №3/15 сандуу архитектуралык техникалык корутунду (АТК).

29. № 41 «Х.Абдуллаев» атындагы орто мектеби.

№ 41 «Х.Абдуллаев» атындагы мектептин түштүк тарабындагы кондитердик цехтин архитектуралык иш-кагаздары (Архитектура башкармалыгытын архивдик базасынан чыкпагандыгына байланыштуу, цехтин ээсинин колундагы документтерге ылайык):

 • Требования к благоустройству и решению фасадов №28 от 03.03.2005г.;
 • Арыз № М-2300/01-5 15.12.2004 ж.;
 • Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын 2003- жылдын 23-июлундагы №6 протоколунан көчүрмө;
 • Ош шаарынын мэриясынын 2004-жылдын 12-августундагы №906 сандуу токтому;
 • «Ош шаар суу канал» мекемесинин 2005-жылдын 02-февралындагы № 4 техникалык шартнамасы;
 • Ош РЭС ишканасынын 2004-жылдын 16-июлундагы №322 сандуу техникалык шартнамасы;
 • Ош шаардык өрт кызматынын 2005-жылдын 04-февралындагы №124 сандуу техникалык шартнамасы;
 • Жер тилкесине менчиктик укукту сатып алуу жана сатуу боюнча келишим №43-П-04 2004-жылдын 27-июлу;
 • Объектини эксплуатацияга кабыл алуу актысы №51/16  02.08.2016;
 • Курулуш монтаждоо иштерине уруксат №35, келишим №35 12.04.2006;
 • Госэкспертизанынын корутундусу №13/02-Э      06.04.2006;
 • 13. Инженердик изилдөөлөрдүн отчету №21/2005.

Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

30. № 37 “Г. Айтиев” атындагы орто мектеби.

№ 37 “Г. Айтиев” мектебинин айланасы Кара-Суу районунун аймагына кирет. Мектептин баштапкы аймагында жеке турак үйлөрү курулгандыгы орун алган. Тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

31. № 26 “Т. Сатылганов” атындагы орто мектеби.

№ 26 “Т. Сатылганов” мектебинин чыгыш тарабындагы түндүк чыгыш тарабындагы Бокөнбаев көчөсүнүн №75б, 75В, 6б/1 дарегиндеги жер тилкелер боюнча Архитектура башкармалыгынын базасына ылайык, эч кандай архитектуралык иш кагаздары катталган эмес.

5-11-01-0253-0083 жер тилкенин Ош шаарынын мэриясынын 2021- жылдагы 27- октябрындагы №298 токтому менен жеке менчик турак үй куруу үчүн берилген. Кошумча тактоо иштери жүргүзүлүүдө.

Окшош жаңылыктар

IMG_0315

Борбордук базар Жапалак айылындагы Көкүмбий көчөсүнө көчүрүлөт

сайт

Ош шаардык борбордук базары жылдырылат

IMG_9482

Борбордук базар: Көпүрөлөрдү алып салуу жана иретке келтирүү иштери башталды

сайт

Ош шаарынын борбордук базарында Ош шаарынын мэриясынын алдындагы Жарандык коргонуу боюнча комиссия ишин баштады

сайт

Ош шаарында мамлекеттик ипотекалык турак жай комплексинин курулушуна капсула салынды

прием граждан

Жарандарды кабыл алуу

Видео

Юсупов Замир Байышович

Туулган күнү: 27-январь 1986-жыл.
Туулган жери: Ош шаары

БИЛИМИ:
2003-2008-жылдары. Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия (Славян) Университети. Эл аралык мамилелер факультети
Адистиги: Дүйнөлүк экономика.
2013-жыл. КР каржы министрлигинин окуу борбору. Бишкек.Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис.
2015-жыл. Кытай-Европа окуу борбору. КЭР. Ухань шаары. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн эл аралык семинар (Сертификат).
2015-жыл. КР экономика министрлиги, БУУнун программасы. Ош шаары.
Регионалдык деңгээлдеги туруктуу өнүгүүнүн стратегиялык планы (Сертификат).
2017-2019-жылдары. М. Адышов атындагы Ош Технологиялык Университети. Автомобилдик транспорт жана тейлөө технологиялары факультети.
Адистиги: Транспорттук процесстер технологиясы.

ЭМГЕК ЖОЛУ:
2009-2010-жылдары. «Би-Стар» ЖЧКсы, Mercedes–Benz компаниясынын расмий өкүлү. Бишкек шаары. Унаа тетиктер менен камсыз кылуу жана бажы иштери боюнча башкы адис.
2010-2012-жылдары. КР УИА химия жана химиялык технологиялар институту. Бишкек шаары.Башкы адис, экономист.
2012-2013-жылдары. Пахтаны кайра иштетүүчү заводу-«Ак-Алтын» АК, Ош облусу, Кара-Суу шаары. Директордун орун басары.
2013-2014-жылдары. КР Энергетика министрлигинин алдындагы «Кыргызжилкоммунсоюз» мамлекеттик ишканасы, Бишкек шаары. Мамлекеттик сатып алуулар секторунун башчысы.
2015-2021-жылдары. Ош шаарынын мэриясынын Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгынын башчысы.
03.03.2021-06.09.2021 – Ош шаарынын мэринин биринчи орун басары.
10.2021 – 04.2023 – «Газпром Кыргызстан» ЖЧКсынын Ош шаарындагы транспорт кызматынын жетекчиси.
26.04.2023-жылдан баштап Ош шаарынын мэринин орун басары.

Муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси.

Исаев Марс Асанович

Туулган күнү: 14-август 1981-жыл.
Туулган жери: Ош шаары

БИЛИМИ:
2020-2023-жылдар. М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети.
Адистиги: өнөр жай жана жарандык курулуш.
2019-жылдан азыркыга чейин М Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык Университети.
Адистиги: Аспирантура.
2003-2006-жылдар. Кыргыз-Орус Славян университети
Факультет: Юриспруденция
Адистиги: Кылмыш-жаза укугу.
1998-2003-жылдары Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети.
Факультет: Финансы жана кредит
Адистиги: Банк иши (кызыл диплом)

ЭМГЕК ЖОЛУ:
2006-2007-жылдары. Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармалыгы. “ТӨБ” мамлекеттик ишканасы. Сатып алуулар боюнча адис.
2009-2010-жылдары. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши. Жогорку Кеңештин депутатынын коомдук жардамчысы.
2009-2011-жылдары. «Нур Телеком» жоопкерчилиги чектелген коому, «О» мобилдик түйүнүнүн соода маркасы. Башкы директордун биринчи орун басары.
2011-2015-жылдары. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши. Жогорку Кеңештин депутатынын коомдук жардамчысы.
2012-2015-жылдары. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Финансылык көзөмөл жана финансы органдары менен иштөө боюнча аймактык башкармалыгы. Финансылык көзөмөл жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башкы адиси.
2015-2018-жылдары – Кыргыз Республикасынын Күрөш федерациясынын Ош облусу боюнча президенти.
2021-жылдан баштап – Кыргыз Республикасынын «Аргымак» ат спорту ассоциациясынын президенти.
06.09.2021-жылдан баштап Ош шаарынын мэринин биринчи орун басары.

Азат Кубатбек уулу

Туулган күнү: 31-март,1991-жыл.
Туулган жери: Чүй обласы, Токмок шаары

БИЛИМИ:
2014-жыл – Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети. Адистиги: Юриспруденция.

ЭМГЕК ЖОЛУ:
23.12.2015 – Токмок шаардык мэриясы, уюштуруу иштери жана документтик камсыздоо бөлүмү;
08.01.2016 – Токмок шаардык кеңеши;
19.03.2018 – Токмок шаардык мэриясы, Мамлекеттик сатып алуулар департаменти;
02.08.2021 – Токмок шаардык кеңеши;
05.04.2022 – Saima Telecom, агенттик сатуу тобу;
07.12.2022 – Кыргыз Республикасынын Чүй райондук мамлекеттик администрациясы, Уюштуруу-укуктук иштер, экономика жана инвестиция тартуу бөлүмү;
30.01.2023 – Ош шаарынын мэриясы.

Муниципалдык кызматтын 3-класстагы инспектору.

Кадыров Нурбек Сүйүнбаевич

Туулган күнү: 27-июль, 1984-жыл.
Туулган жери: Ош шаары

БИЛИМИ: Жогорку
2006-жыл – Ош мамлекеттик университети. Адистиги: Эл аралык мамилелер;
2011-жылы – Ош мамлекеттик юридикалык институту. Адистиги: Юриспруденция;
2013-жыл – Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы (Магистр);
2020-2022-жылдары – Мэйдзи университети (Токио, Япония) Адистиги: Мамлекеттик башкаруу (Магистр).

ЭМГЕК ЖОЛУ:
09.15.2008 – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин түштүк аймактык башкармалыгы;
03.11.2010 – Ош шаарынын мэриясынын уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмү;
08.12.2011 – Кыргыз Республикасынын Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы;
04.11.2016 – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, КСДПнын депутаттык комиссиясынын катчылыгы;
13.06.2023-жылдан баштап Ош шаарынын мэринин орун басары.

Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы инспектору.

Джунусбаев Сонунбек Калмаматович

Туулган күнү: 29-июль, 1985-жыл.
Туулган жери: Ош облусу, Кара-Суу районунун Каарман айылы.

БИЛИМИ:
2007-жыл – Ош мамлекеттик университети. Адистиги: тарых мугалими;
2017-жыл – Ош мамлекеттик университети. Адистиги: Юриспруденция;
2021-жыл – Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы (Магистр).

ЭМГЕК ЖОЛУ:
02.01.2008 – Ош шаарынын мэриясынын Дене тарбия, спорт жана жаштар иштери боюнча комитети.
25.02.2008 – ОшМУ, «Борбордук Азия жана Кыргызстан тарыхы» кафедрасы;
01/08/2009 – Ош облусунун мамлекеттик администрациясы, билим берүү, маданият, жаштар саясаты жана спорт бөлүмү;
02.01.2011 – Ош шаардык мэриясынын Жаштар иштери боюнча комитети;
20.02.2019 – Ош шаарынын мэриясынын №2 “Сулайман-Тоо” МАБы;
06.09.2021-жылдан баштап Ош шаарынын мэринин орун басары.

Муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси.

Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович

Туулган күнү: 30-май, 1966-жыл
Туулган жери: Чүй району, Сайлык айылы
1984-1986 -жылдары Советтик Армиянын катарында кызмат өтөгөн.

БИЛИМИ:
1991-жылы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтун «машыктыруучу-мугалим» адистиги боюнча аяктаган;
2013-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Юридикалык институтун юриспруденция адистиги боюнча аяктаган.

ЭМГЕК ЖОЛУ:
2010-2015 – Жогорку Кеңештин бешинчи чакырылышынын депутаты;
2015 – 2021 – Жогорку Кеңештин алтынчы чакырылышынын депутаты;
28.11.2022-жылдан баштап Ош шаарынын мэри болуп дайындалган.

Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси.